“Think different” và quan điểm của Steve Jobs về định vị thương hiệu

Steve Jobs

“WHERE DO WE FIT IN THIS WORLD?” Clip này ra đời năm 1997, tức cách đây 23 năm. Vậy mà hiện tại xem lại vẫn cảm nhận được tư duy lỗi lạc của Steve Jobs trong định vị thương hiệu. Cái hay của marketing nói riêng và các ngành thiên về xã hội học nói chung, đó là dù trình độ của bạn ở đâu thì khi tiếp xúc với những kiến thức từ một nhân vật xuất chúng, bạn

Đọc tiếp

Site Footer